Specialer
Bygningsingeniør Århus Teknikum, 1974
Merkonom i driftsledelse Sønderborg 1979
 
Generelle kvalifikationer
Daglig leder og ejer af Ingeniørfirmaet LARS BECH.

Har beskæftiget sig med projektering, tilsyn og byggeledelse af forskellig artede projekter og bebyggelser i såvel privat, industri, telekommunikation og offentlig regi siden 1975.

Har i 5 år bestridt en offentlig/ delvis privat lederstilling ved en daværende større rådgivende ingeniør og arkitekt tegnestue.

Lars Bech har haft ansættelse ved både store og mindre private rådgivende ingeniørfirmaer og har derigennem opnået en stor erfaring med ledelse og styring af opgaver på kontoret som souschef, sektions- og projektleder og på byggepladsen som tilsynsførende og byggeleder.

Er gennem de mange forskellig artede udførte opgaver blevet særdeles velkendt med at arbejde i private og offentlig politisk styrede organisationer.
 
Specifikke kvalifikationer
Bygningsingeniør med speciale i bærende konstruktioner, jord-, anlægs- og afløbs opgaver samt juridiske og byggestyrings tekniske spørgsmål.
Renovering af bevaringsværdige bygninger.
Har deltaget i store projekter indenfor stålbyggeri, kraftværker, master, olieplatforme, hotel og teater ny bygning samt boligrenovering m.m.
 
Produkter
Firmaet tilbyder rådgivning og byggeledelse til såvel store som mindre kunder.

Det er et kendetegn for firmaet at der er stor del flergangs kunder inden for storkundegruppen. Her kan nævnes TDC som en storkunde med ca. 90 udførte opgaver over en 10 års periode. Andre flergangs storkunder er Sønderborg Kommune, Boligforeningen af 6.12.1942, og Sønderborg Andelsboligforening samt Augustenborg Yachthavn. Desuden er der et tilbage- vendende samarbejde med forskellige arkitektfirmaer bl.a. Arkitektkontoret 96, KL Bygnings- rådgivning, Arkitekt- Bureauet Sønderborg Aps og Jakob Clausen.
 
Speciale
Firmaet har specialiseret sig i beregning og vurdering af bærende konstruktioner og har udført mange og forskellige nybygnings-, renoverings- og ombygningsopgaver som typisk er gennemført i samarbejde med ejeren og med ingeniørfirmaet LARS BECH som totalrådgiver,
 
Udstyr og forsikringer
Firmaet råder over CAD- tegneudstyr samt diverse beregnings programmer, der løbende holdes opdateret via en pool aftale med et programudviklings firma.

Som professionel forsikringspartner er valgt IF med police nr. 55 – 002203.

Firmaet har en erhverv ansvars dækning på 5 mil. pr. skade og 10 mil. pr. år.
 
Referencer
Der henvises til referenceliste over udførte opgaver siden maj 1994 for en udførlig beskrivelse af projekter, omfang, bygherrer og samarbejdspartnere.